milieuvriendelijk printpapier

Wat is het beste milieuvriendelijk printpapier?

bosEr is geen enkel keurmerk voor milieuvriendelijk printpapier wat allesomvattend is. En er zijn veel factoren die een belangrijke rol spelen bij de keuze van het beste milieuverantwoorde papier. Denk aan bosbeheer, milieubelasting of grondstoffen. Het is dan ook aan u om te bepalen wat u belangrijk vindt en vervolgens een keuze te maken.

Wat vindt u belangrijk: Papier afkomstig uit duurzame bosbouw? Energieverbruik en CO2-emissie? Schone manier van papierproductie?  Energiezuinig transport? Recyclen? Lees onze tips waarmee u rekening kunt houden bij uw keuze van milieuvriendelijk papier en maak een onderbouwde en verantwoorde keuze.

8 tips over de beste keuze in milieuvriendelijk printpapier.

1. Eerst papier, dan milieu.

papieren vliegtuigjeBepaal eerst waar uw printpapier aan moet voldoen qua verwerking, performance en uiterlijk en maak dan pas uw keuze m.b.t. tot milieuaspecten. U komt dan nooit voor de verrassing te staan dat de performance niet goed is en u onnodige kosten maakt omdat u opnieuw moet printen. (en dat is ook weer extra milieubelasting)

2. Kies een papiersoort met FSC- of PEFC-certificaat.

fsc logopefc logoDuurzaam bosbeheer is zeer belangrijk voor het behoud van bossen en de biodiversiteit. Het is dus belangrijk om te weten of er voor het maken van het papier bomen zijn gebruikt uit duurzaam beheerde bossen. In Europa zijn er twee systemen die dat kunnen garanderen: FSC, de Forest Stewardship Council, en PEFC, het Program for the Endorsement of Forest Certification. In Noord-Amerika is ook nog de SFI Sustainable Forestry Initiative, maar dat is in Europa vrij onbekend.

3. Kies papier met een “Paper profile” of een “Environmental Declaration”

PaperProfile234Veel papierfabrieken hebben een “Paper profile” of een “Environmental Declaration” document opgesteld. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt wat de invloed op het milieu is van de verschillende processen bij de productie van papier. www.paperprofile.com

4. Kies een papiersoort met IS0 14001, EMAS certificering

iso 14001 logo

emas logoHet programma voor ISO 14001- of EMAS-certificatie is opgezet om te bepalen of de producent de milieuvriendelijke processen tot op het niveau van het management heeft geïntegreerd in de bedrijfsprocessen.

5. Kies een papiersoort met het EU ecolabel of Nordic Swan label

Nordic swan logo

eu ecolabel logoHet Nordic Swan label en het EU Ecolabel hebben strenge criteria inzake de milieubelasting van de papierfabriek. Zo moet de uitstoot van een aantal vervuilende stoffen beneden bepaalde waardes liggen en de oorsprong van de pulp moet afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen.

6. Kies recycled printpapier

kringloop logoAls we naar de totale levenscyclus van boom tot het traject na de fabricage van papier kijken, dan is recycling een absolute must. Door het telkens weer hergebruiken van papier wordt er een duurzaam traject gecreëert. Het is overigens wel zo dat vezels van printpapier maar 4 tot maximaal 6 keer gerecycled kunnen worden. Daarna kunnen er nog wel verpakkingsproducten mee gemaakt worden. Er zijn tegenwoordig al zeer wit 100% gerecycled papier te koop, van goede kwaliteit. Als u een gerecycled papier vindt dat in vergelijking met nieuw papier net zo goed is, gebruik het dan.

7. Kies een papiersoort met een lage CO2-uitstoot uit fossiele brandstoffen

co2 neutraal logoEnergieverbruik en CO2-emissies afkomstig van fossiele brandstoffen zoals olie of gas zijn belangrijke milieu-aspecten bij papierproductie. Uiteraard moeten CO2 uitstoot en energieverbruik zo laag mogelijk zijn. Het “Paper profile” of de “Environmental Declaration” geven informatie over de CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen bij de papierproductie. Sommige papierfabrikanten hebben een “Carbon footprint” document, Dit beschrijft de totale CO2 emissie tijdens de gehele productiecyclus, Veel fabrikanten gebruiken tegenwoordig grote hoeveelheden biobrandstof die ze genereren uit hun eigen afval. Bespaart ook weer fossiele brandstoffen. Op de website van de papierfabrikanten kunt de documenten vaak raadplegen.

8. Kies papier met korte transportafstand.

europa kaartBij transport komen emissie’s vrij. Kies indien mogelijk papiersoorten uit West-Europa. Voor het transport is diesel als fossiele brandstof vereist. Hierbij komen dus opnieuw emissies vrij. Dit vermijdt u door de transportafstanden zo laag mogelijk te houden.